:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ประจำปี 2565

กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดและพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมอินทนิลครบรอบ 50 ปี

08.30 – 12.00 น. พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด
13.30 น. เป็นต้นไป พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565