:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

อินทนิลเกมส์’65

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565 “อินทนิลเกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยยอด