โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ณ ห้องประชุมบางรัก สพม.ตรัง กระบี่