โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี อินทนิลเกมส์’65

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี อินทนิลเกมส์’65 ปีการศึกษา 2565
ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม