ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

โรงเรียนห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับ ครูดาระเกตุ คงบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เนื่องในโอกาส รับเข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตร เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ