โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษาและอื่นๆ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด