:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
– แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.1