:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
– แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.1