:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ฟล์รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565