โรงเรียนห้วยยอดจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และต้อนรับนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน