พิธีเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ