หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
หัวข้อ : ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : admin
อ่าน : 1851
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง