หมวดหมู่ : อินทนิลลือเลื่อง
หัวข้อ : พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด
โดย : admin
อ่าน : 4011
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายศักดิ์ชาย เสียงหลาย ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด มอบโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด และได้รับเกียรติจากนายสว่าง โอฬาริกบุตร ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนห้วยยอด กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด มีความประสงค์เพื่อจูงใจนักเรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง