หมวดหมู่ : ข่าวเลื่อนวิทยฐานะ
หัวข้อ : สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยคุรุสภา
โดย : admin
อ่าน : 5386
จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยคุรุสภา


Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::