หมวดหมู่ : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง : ประเพณีทอดกฐิน
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 4183
พุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์  

โรงเรียนห้วยยอดร่วมประเพณีทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดต่างๆ
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี และทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี
พัฒนางานวีดิโอ โดย นักเรียนชุมนุมวีดิทัศน์จัดเต็ม (VTR for Life)
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
Waraporn Plodplong
10/11/2526
โรงเรียนห้วยยอด
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]