หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 2565
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์  

            วันที่ 8 สิงคมหา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตามโครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เข้าร่วมการแข่งขัน
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
Waraporn Plodplong
10/11/2526
โรงเรียนห้วยยอด
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]