ชื่อ - นามสกุล :นายเผด็จ วรรณบวร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานแผนงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0813679354
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานแผนงาน