ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุนีย์ พาณิชย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0817889947
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ