ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรวรรณ ภู่อมรรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครููููผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :