ชื่อ - นามสกุล :นางนันทนา กาญจนะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0840576869
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้