ชื่อ - นามสกุล :นางบุญลือ ทวีตา
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0847465356
Email :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน