[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

  

ชื่อ : นายสมปอง ห่วงจริง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุนีย์ พาณิชย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817889947

ชื่อ : นางโสลัดดา เศรษฐการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเผด็จ วรรณบวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานแผนงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0813679354

ชื่อ : นางบุญลือ ทวีตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0847465356

ชื่อ : นางจิตรลดา จันทร์ผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0864881138

ชื่อ : นางสาวปิยนุช นาคแท้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0807102823

ชื่อ : นางนันทนา กาญจนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0840576869

ชื่อ : นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมลิวัลย์ ทองขวัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภุมริน กลิ่นเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิตยา นุ้ยพั้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิริพันธ์พงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทิมา สั้นเต็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรยา ชัยสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรชฏ จันพุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภารัตน์ สินไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวลัย กัลป์จารุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีรชัย ตรังวัชรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : เจ้าหน้าที่
12 : พนักงานบริการ
13 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Film izleme Filmi izle Netflix film Önerileri Yerli Korku filmi Önerileri Korku Filmi Önerileri Bilim Kurgu Film Önerileri film izleme sitesi Seehdfilm Belgesel izle