[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ก.ค./2563 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 1852 / )
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2563 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 1825 / )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเขียนแผนการจั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2563 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ครูแกนนำพอเพียงเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 3585 / )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรชฏ จันพุ่ม ครูแกนนำพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผู้อำนวยการและครูแกนนำเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 ( 4566 / )
    วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้องและครูอานนท์ คงเฝือ ครูแกนนำพอเพียงเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Ve
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ( 3992 / )
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยากรโดยคุณครูจรวยพรรณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ย./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 3394 / )
    วันที่ 7 กันยายน 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โรงเรียนห้วยยอดจัดค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ( 3428 / )
    วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม และค่ายการจัดการความสุขในบ้านดนตรีด้วยปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13/มี.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ครูแกนนำพอเพียงและนักเรียนแกนนำพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้องให้กับโรงเรียนบางดีวิทยาคม ( 2923 / )
    วันที่ 12 มีนาคม 2561 ครูแกนนำพอเพียงและนักเรียนแกนนำพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้องให้กับโรงเรียนบางดีวิทยาคม เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
13/มี.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำพอเพียงโรงเรียนห้วยยอดศึกษาดูงานศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 2818 / )
    วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำพอเพียงโรงเรียนห้วยยอดศึกษาดูงานศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายลมหนาว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานมรดกโ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
1/มี.ค./2561 : ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด ( 2467 / )
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนองศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด ณ อาคา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>