[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/ก.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 1902 / )
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอด ( 1930 / )
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอด ประกอบด้วยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลน และพิธีกรรมทางศา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดร่วมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยยอด ( 1475 / )
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยยอด ร่วมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มิ.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( 1417 / )
    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย สำนักงานเขตพื้นที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ( 1614 / )
    วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ( 1103 / )
    วันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 6 มิถุนายน 2563) และ 4 (วันที่ 7 มิถุนายน 2563) ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ณ อาคารเรียน 9 และ อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ( 765 / )
    วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชากร โรงเรียนห้วยยอดรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ณ ห้องประขุมอินทนิล 2 โรงเรียนห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มิ.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ( 728 / )
    วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นางสาววัชรี เลิศกุลจินดา รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ( 3573 / )
    วันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 7 มีนาคม 2563 ) และ 4 (วันที่ 8 มีนาคม 2563 ) ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ณ อาคารเรียน 2 โรงเรียนห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2563 : ข่าวสารทั่วไป
งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563 ( 3337 / )
    วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้รับเกียรติจากนายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจในกา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>