[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 16/ก.พ./2561 [เข้าชม 2897]
โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด ( 2897 / )
    โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 30/ม.ค./2560 [เข้าชม 3130]
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 3130 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : maliwan [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 21/ก.ค./2559 [เข้าชม 10128]
สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 10128 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 19 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 18/ก.ค./2559 [เข้าชม 3056]
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ( 3056 / )
     วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก รวบรวมโดยครูปรารมภ์ ภูมินาถ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
หมวด : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 25/พ.ย./2558 [เข้าชม 2534]
ประเพณีทอดกฐิน ( 2534 / )
    โรงเรียนห้วยยอดร่วมประเพณีทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี และทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี พัฒนางานวีดิโอ โดย นักเรียนชุมนุมวีดิทัศน์จัดเต็ม (VTR for Life)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 31/ต.ค./2558 [เข้าชม 2574]
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( 2574 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 12/ส.ค./2558 [เข้าชม 2779]
กิจกรรม "เทิดไท้สมเด็จแม่ ถวายแด่องค์พระเทพ" ( 2779 / )
    วันที่ 12 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทย "เทิดไท้สมเด็จแม่ ถวายแด่องค์พระเทพ" พิธีเปิดโดยนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : คณิตศาสตร์
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 2250]
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ( 2250 / )
    วันที่ 8 สิงคมหา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตามโครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 2297]
กิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ( 2297 / )
    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 1997]
นางสาวภัณฑิรา จันสักรา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนแข่งขันเรียงความในระดับประเทศ ( 1997 / )
    นางสาวภัณฑิรา จันสักรา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนแข่งขันเรียงความในระดับประเทศ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 7/ส.ค./2558 [เข้าชม 2111]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม อาเซียนเดย์ "Opening The Door To ASIAN" ( 2111 / )
    โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรม อาเซียนเดย์ "Opening The Door To ASIAN" ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 6/ส.ค./2558 [เข้าชม 1909]
ครูและนักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัลตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ( 1909 / )
      วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นายจุมพล ทวีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบเกียรติบัตรรางวัลตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียน  ฝึกซ้อมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 26/มิ.ย./2558 [เข้าชม 2146]
กิจกรรม"ร่วมรำลึกครูดีศรีแผ่นดิน สุนทรภู่กวีเอกของโลก" ( 2146 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม"ร่วมรำลึกครูดีศรีแผ่นดิน สุนทรภู่กวีเอกของโลก" ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  ในNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 9/มิ.ย./2558 [เข้าชม 2277]
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2558 ( 2277 / )
    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นายเผด็จ วรรณบวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2558 เวลา 15.10 - 16.00 น. ณ ห้องโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : คณิตศาสตร์
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 17/พ.ค./2558 [เข้าชม 1911]
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ( 1911 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 2/พ.ค./2558 [เข้าชม 2219]
ผู้บริหาร คณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพคุณครูสมคิด เพชรคง ( 2219 / )
    วันที่ 29 เมษายน 2558 โรงเรียนห้วยยอดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณครูสมคิด เพชรคง ณ วัดคลองคุ้ย จังหวัดตรัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 17/ก.พ./2558 [เข้าชม 2615]
กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน ( 2615 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับศิลปะ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน โดยมีการแสดงของครูและนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของจีน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 2/ก.พ./2558 [เข้าชม 3701]
ผลงานนักเรียน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการเรียนรู้โปรแกรม Sony Vegas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 3701 / )
    ผลงานวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการเรียนรู้โปรแกรม Sony Vegas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/7
ผลงาน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สามัคคีคือพลัง
และ แนะนำเมืองตรัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 22/ธ.ค./2557 [เข้าชม 3623]
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับภาคของภาคใต้ ( 3623 / )
    นางสาวคชาพร พรมช่วย คนเก่งตัวแทนหนึ่งเดียวจากโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับภาคของภาคใต้ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 18/ธ.ค./2557 [เข้าชม 3658]
คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูขยายผล) ( 3658 / )
    ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากรอบรมลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูขยายผล) และ ครูสุชีพ ทิพย์นุ้ย และครูเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน iPad  อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>