[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 16/ก.พ./2561 [เข้าชม 5863]
โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด ( 5863 / )
    โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 30/ม.ค./2560 [เข้าชม 6083]
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 6083 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : maliwan [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 21/ก.ค./2559 [เข้าชม 13804]
สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 13804 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 19 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 18/ก.ค./2559 [เข้าชม 5454]
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ( 5454 / )
     วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก รวบรวมโดยครูปรารมภ์ ภูมินาถ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
หมวด : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 25/พ.ย./2558 [เข้าชม 4813]
ประเพณีทอดกฐิน ( 4813 / )
    โรงเรียนห้วยยอดร่วมประเพณีทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี และทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี พัฒนางานวีดิโอ โดย นักเรียนชุมนุมวีดิทัศน์จัดเต็ม (VTR for Life)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 31/ต.ค./2558 [เข้าชม 4856]
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( 4856 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 12/ส.ค./2558 [เข้าชม 5136]
กิจกรรม "เทิดไท้สมเด็จแม่ ถวายแด่องค์พระเทพ" ( 5136 / )
    วันที่ 12 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทย "เทิดไท้สมเด็จแม่ ถวายแด่องค์พระเทพ" พิธีเปิดโดยนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
หมวด : คณิตศาสตร์
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 4159]
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ( 4159 / )
    วันที่ 8 สิงคมหา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตามโครงการกีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 4282]
กิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ( 4282 / )
    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 10/ส.ค./2558 [เข้าชม 3885]
นางสาวภัณฑิรา จันสักรา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนแข่งขันเรียงความในระดับประเทศ ( 3885 / )
    นางสาวภัณฑิรา จันสักรา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนแข่งขันเรียงความในระดับประเทศ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 7/ส.ค./2558 [เข้าชม 4074]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม อาเซียนเดย์ "Opening The Door To ASIAN" ( 4074 / )
    โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรม อาเซียนเดย์ "Opening The Door To ASIAN" ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : สังคมศึกษา
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 6/ส.ค./2558 [เข้าชม 3969]
ครูและนักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัลตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ( 3969 / )
      วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นายจุมพล ทวีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบเกียรติบัตรรางวัลตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียน  ฝึกซ้อมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาไทย
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 26/มิ.ย./2558 [เข้าชม 4300]
กิจกรรม"ร่วมรำลึกครูดีศรีแผ่นดิน สุนทรภู่กวีเอกของโลก" ( 4300 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม"ร่วมรำลึกครูดีศรีแผ่นดิน สุนทรภู่กวีเอกของโลก" ได้รับเกียรติจากนายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  ในNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 9/มิ.ย./2558 [เข้าชม 4322]
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2558 ( 4322 / )
    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายพิไชย ชั่งคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นายเผด็จ วรรณบวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2558 เวลา 15.10 - 16.00 น. ณ ห้องโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : คณิตศาสตร์
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 17/พ.ค./2558 [เข้าชม 3845]
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ( 3845 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
หมวด : ทั่วๆไป
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 2/พ.ค./2558 [เข้าชม 4251]
ผู้บริหาร คณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพคุณครูสมคิด เพชรคง ( 4251 / )
    วันที่ 29 เมษายน 2558 โรงเรียนห้วยยอดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณครูสมคิด เพชรคง ณ วัดคลองคุ้ย จังหวัดตรัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 17/ก.พ./2558 [เข้าชม 4663]
กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน ( 4663 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับศิลปะ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน โดยมีการแสดงของครูและนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของจีน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 2/ก.พ./2558 [เข้าชม 6639]
ผลงานนักเรียน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการเรียนรู้โปรแกรม Sony Vegas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 6639 / )
    ผลงานวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการเรียนรู้โปรแกรม Sony Vegas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/7
ผลงาน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สามัคคีคือพลัง
และ แนะนำเมืองตรัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หมวด : ภาษาต่างประเทศ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 22/ธ.ค./2557 [เข้าชม 6637]
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับภาคของภาคใต้ ( 6637 / )
    นางสาวคชาพร พรมช่วย คนเก่งตัวแทนหนึ่งเดียวจากโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับภาคของภาคใต้ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
หมวด : การงานอาชีพฯ
Blog name : admin [ มือเก่า ]
วันเผยแพร่ : 18/ธ.ค./2557 [เข้าชม 6656]
คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูขยายผล) ( 6656 / )
    ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากรอบรมลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูขยายผล) และ ครูสุชีพ ทิพย์นุ้ย และครูเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน iPad  อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>


The Boys 1. Sezon izle Stranger Things 4. Sezon izle Tokyo Revengers izle Watch Money Heist: Korea La Casa de Papel: Kore izle La Casa de Papel: Kore 1. Sezon izle Erşan Kuneri izle Erşan Kuneri 1. Sezon izle Erşan Kuneri Netflix izle yakamoz s245 izle netflix yakamoz izle, Squid Game 2. Sezon izle Squid Game 1. Sezon izle Squid Game izle Hawkeye Türkçe altyazılı izle Hawkeye Türkçe Dublaj izle Hawkeye izle Peaky Blinders Türkçe Dublaj izle Peaky Blinders izle Peaky Blinders 6. Sezon İzle The Mandalorian izle The Mandalorian 1. Sezon İzle Pera Palas’ta Gece Yarısı İzle Pera Palas’ta Gece Yarısı 1. Sezon İzle Uysallar izle Peaky Blinders 6. Sezon İzle Wild Abandon izle Wild Abandon 1. Sezon İzle Grande Terim izle Grande Terim netflix izle Dexter new blood 1 sezon izle Dexter new blood izle Kardeş Payı 1. Sezon İzle Mermaid Prince izle Moon knight izle Moon knight 1 sezon izle Vikings Valhalla izle Archive 81 izle Reacher izle When They See Us izle Peacemaker izle Ice Age: Scrat Tales izle Sell Your Haunted House izle Shuumatsu no Harem izle Kore filmleri izle Hint Filmi izle Aile Filmleri izle Aksiyon filmi izle Animasyon Filmleri izle Bilimkurgu filmleri izle Fantastik Filmler izle Korku Filmi izle Korku Filmleri izle Komedi Filmleri izle Dram Filmleri izle İMDb En İyi Filmler izle Netflix Filmleri izle Aksiyon Filmi Önerileri Bilimkurgu film Önerileri 2022 Film Önerileri film siteleri Çocuk Sinema filmleri izle 2022 filmleri izle 2021 filmleri izle hd film izle film dizi izle Watch Netflix seehdmovies SeeHD SeeMovies Film izle Dizi izle Film izle Dizi izle Full film izle Seehdfilm Hentaizm Watch Cartoon Movies Watch Cartoons Online The Black Phone izle Black Adam izle Black Panther: Wakanda Forever izle Top Gun: Maverick izle Avatar 2 izle Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında izle Venom 2 izle Kraliyetin Gizli Koruyucuları Türkçe Dublaj İzle Kraliyetin Gizli Koruyucuları izle captain nova izle Honey Lemon Soda izle Yardım Çağrısı izle Desperate Riders izle Kakegurui 2: Ultimate Russian Roulette izle Night Flight izle Songbird izle Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları izle Character izle One in a Hundred Thousand izle Doğal Işık izle Garip Bülbül Neşet Ertaş izle Anadolu Leoparı izle John Wick: Chapter 4 izle Bilincin sınırları izle Bergen izle Avatar 2 izle Aquaman and the lost kingdom izle Aquaman 2 izle Aquaman ve Kayıp Krallık izle Eternals izle muddy izle the alpines izle tre nøtter til askepott izle Bal Ülkesi izle 2022 filmleri izle porno izle dune çöl gezegeni izle örümcek adam eve dönüş yok izle hentaizm Hentai Anime izle Hentai izle hentaizm After Class Lesson izle Türkçe Dublaj Hentai izle Türkçe Altyazılı Hentai izle Maki chan to Nou izle Real Eroge Situation! The Animation izle Swing Out Sisters OVA izle Mankitsu Happening izle