[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
[ 1/มิ.ย./2563 ] ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ( 3836 / ) โดย admin
[ 19/พ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 3704 / ) โดย admin
[ 8/พ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 4254 / ) โดย admin
[ 22/เม.ย./2563 ] ประกาศโรงเรียนห้วยยอด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 62 ชุด ( 4712 / ) โดย admin
[ 23/มี.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 5307 / ) โดย admin
การเลื่อนวิทยฐานะ
[ 1/เม.ย./2563 ] แบบฟอร์ม PSAR รายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ( 5845 / ) โดย admin
[ 14/พ.ค./2562 ] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 ( 7225 / ) โดย admin
[ 14/พ.ค./2562 ] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( 6750 / ) โดย admin
[ 20/มี.ค./2562 ] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ( 6909 / ) โดย admin
[ 21/ม.ค./2562 ] สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยคุรุสภา ( 7017 / ) โดย admin
ข่าวสารทั่วไป
24 โดย : admin
24/ก.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 4780 / )
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอด อ่านต่อ....
18 โดย : admin
18/ก.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอด ( 4719 / )
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอด ประกอบด้วยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลน และพิธีกรรมทางศา อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
20 โดย : rachata
20/ก.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัล "EGAT Green Learning Awards โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)" ระดับประเทศ ( 4710 / )
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่รางวัลระดับประเทศและเกียรติบัตร "EGAT Green Learning Awards โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)" ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 2,500 คน ประจำปี 2562 โดยการไ อ่านต่อ....
14 โดย : admin
14/ก.พ./2563     
5 stars ( 5 / 1 )
พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด ( 7334 / )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายศักดิ์ชาย เสียงหลาย ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด มอบโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด มีความประสงค์เพื่อจูงใจนัก อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
20 โดย : rachata
20/ก.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 4637 / )
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ขอ อ่านต่อ....
18 โดย : admin
18/ก.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 4704 / )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเขียนแผนการจั อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]
16/ก.พ./2561
โดย : Waraporn Plodplong   
5 stars ( 5 / 1 )

โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด ( 7444 / )
    โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
5 stars ( 5 / 1 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 7548 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


6 เจ้าของ นางจันทิมา รอดพ้น
6/เม.ย./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องกรด-เบส และเคมีไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 6391 / )
18 เจ้าของ นางจันทิมา รอดพ้น
18/มี.ค./2562
4.5 stars ( 4.5 / 20 )
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ( 8601 / )
(30/มิ.ย./2561) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด English Around me วิชา อ21206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 9742 ) เจ้าของ นายอัศวพล มืดทอง
(26/มิ.ย./2561) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ( อ่าน : 5762 ) เจ้าของ apinya2123
(25/มิ.ย./2561) รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 5286 ) เจ้าของ จันทิมา มะเกลี้ยง

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 96 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
052801page06.jpg
 
052801page05.jpg
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียนห้วยยอด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
คน
สถิติปีนี้
คน
สถิติทั้งหมด
1945777 คน
IP ของท่านคือ 34.229.131.158
(Show/hide IP)


Film izleme Filmi izle Netflix film Önerileri Yerli Korku filmi Önerileri Korku Filmi Önerileri Bilim Kurgu Film Önerileri film izleme sitesi Seehdfilm Belgesel izle