[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  

  หมวดหมู่ : ทั่วๆไป
เรื่อง : โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 4783
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด

รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560

https://sites.google.com/hy.ac.th/narcotic/


วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไข
          2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่ากันสารเสพติด
          3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไขให้แก่ผู้สนใจ
 
เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด และบุคคลที่สนใจ
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไข
          2. ได้สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่ากันสารเสพติดในรูปแบบของเว็บไซต์
          3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดให้แก่ผู้ที่สนใจ
          4. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
          5. นักเรียนมีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
Waraporn Plodplong
ครู/อาจารย์
โรงเรียนห้วยยอด
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]

ทั่วๆไป 5 อันดับล่าสุด

      โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด 16/ก.พ./2561
      แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 30/ม.ค./2560
      ผู้บริหาร คณะครูร่วมสวดอภิธรรมศพคุณครูสมคิด เพชรคง 2/พ.ค./2558