[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงก์ภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง  


หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
4 โดย : admin
4/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( 2 / )
    วันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน ณ หอประชุม อาคารเรียน 10 ชั้น 3 โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
28 โดย : admin
28/มี.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( 90 / )
    วันที่ 28 มีนาคม 2559 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2 อาคารเรียน 12 โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
18 โดย : admin
18/มี.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีในโอกาสรองผู้อำนวยการสุนีย์ พานิชย์รับรางวัลผู้บริหารฯที่มีผลงานดีเด่น ( 76 / )
    โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีในโอกาสรองผู้อำนวยการสุนีย์ พานิชย์รับรางวัลรองผู้บริหารดีเด่น โดยด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล” และประชุมใหญ่สามัญ ปร อ่านต่อ....
9 โดย : admin
9/มี.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ( 125 / )
    ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดรับโล่รางวัลสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทสถานศึกษา ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง รับโล่รางวัลสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
28 โดย : admin
28/มี.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดรับการศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพานวิทยาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ( 60 / )
    วันที่ 28 มีนาคม 2559 โรงเรียนห้วยยอดรับการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คณะครูจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
16 โดย : admin
16/มี.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดรับการศึกษาดูงานร่วมเสวนาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ( 97 / )
    วันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนห้วยยอดรับการศึกษาดูงาน ร่วมเสวนาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณะครูจากโรงเรียนท้บช้าง โรงเรียนธรรมโฆษิต และโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 อาคารศูนย์การเรียนรู อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


13 เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
13/ต.ค./2558
1.5 stars ( 1.5 / 42 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 413 / )
22 เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
22/ธ.ค./2557
4.5 stars ( 4.5 / 637 )
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 1641 / )
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 544 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 831 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
(7/ต.ค./2556) เผยแพร่รายวิชา ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 1316 ) เจ้าของ นางศศิพัชร ผกผ่า
(27/มิ.ย./2556) การเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ( อ่าน : 1462 ) เจ้าของ นายสุทธิรัตน์ เสนีชัยและคณะ
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
25 เรื่อง
[ มือเก่า ]
25/พ.ย./2558
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประเพณีทอดกฐิน ( 147 / )
    โรงเรียนห้วยยอดร่วมประเพณีทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี และทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี พัฒนางานวีดิโอ โดย นักเรียนชุมนุมวีดิทัศน์จัดเต็ม (VTR for Life) อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
25 เรื่อง
[ มือเก่า ]
31/ต.ค./2558
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( 238 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558  อ่านต่อ....
ข่าวประจำวัน
video
ประเพณีทอดกฐิน ปี พ.ศ.2558
By : admin
1:01
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,25 2015
Duration : 1:01
เพลงจำนวนจริง
By : admin
Rated : Not Rated stars
Added : Oct,13 2015
Duration :
Marry Chrisymas 2014 โรงเรียนห้วยยอด
By : xiiLsfdfje8EsRqsPJSUAQ
2:46
Rated : Not Rated stars
Added : Dec,29 2014
Duration : 2:46
computer camp2014
By : webmasterhy
1:37
Rated : Not Rated stars
Added : Sep,27 2014
Duration : 1:37

โรงเรียนห้วยยอด

ดร. นวลแสง  สูคีรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
คลังรูปภาพ
2016021229openHouse.JPG
 
2016021227openHouse.JPG
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
144 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
175 คน
สถิติเดือนนี้
624 คน
สถิติปีนี้
19135 คน
สถิติทั้งหมด
136285 คน
IP ของท่านคือ 54.87.24.251
(Show/hide IP)