[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

  

หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
23 โดย : admin
23/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดแสดงมุทิตาจิตแก่ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนในการอำลานักเรียนหน้าเสาธง ( 7 / )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความขอบคุณ ชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน ในปีการศึกษา 2559 และรูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีนกล อ่านต่อ....
23 โดย : admin
23/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดจัดเวทีแสดงผลงานนักเรียนวิชา IS :การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ( 7 / )
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนห้วยยอดจัดเวทีแสดงผลงานนักเรียนวิชา IS :การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในรูปแบบนำเสนอปากเปล่าและจัดนิทรรศการ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 ห้องเรียน i-pad และ ห อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
23 โดย : admin
23/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ตัวแทนครู นักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ( 9 / )
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ตัวแทนครู นักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องในความมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน จ อ่านต่อ....
17 โดย : admin
17/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ( 836 / )
    โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน.ส.ฉันทลักษณา ฉันทรางกูรและ น.ส. ฉันทมาลินี ฉันทรางกูร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
7 โดย : admin
7/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรมในการศึกษาดูงาน ( 16 / )
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเรียน 10 ศูนย์การเรีย อ่านต่อ....
10 โดย : admin
10/ธ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ศรร.โรงเรียนห้วยยอด รับการออกเยี่ยมจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ( 65 / )
    วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนต้อนรับการออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด โดยมีตัวแทนศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้แก่ อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
29 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 18 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
maliwan
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
21/ก.ค./2559
โดย : maliwan thongkhwan   
5 stars ( 5 / 2 )

สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 842 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


25 เจ้าของ ageawe
25/ก.พ./2560
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
awegawe ( 2 / )
13 เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
13/ต.ค./2558
4.5 stars ( 4.5 / 550 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 1435 / )
(22/ธ.ค./2557) รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2124 ) เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 724 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 1096 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
(7/ต.ค./2556) เผยแพร่รายวิชา ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 1552 ) เจ้าของ นางศศิพัชร ผกผ่า
(27/มิ.ย./2556) การเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ( อ่าน : 2254 ) เจ้าของ นายสุทธิรัตน์ เสนีชัยและคณะ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 33 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
112217my_king9.jpg
 
112218my_king9.jpg
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
34 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
65 คน
สถิติเดือนนี้
3963 คน
สถิติปีนี้
8331 คน
สถิติทั้งหมด
184197 คน
IP ของท่านคือ 54.166.75.133
(Show/hide IP)