[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

  หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
20 โดย : admin
20/ก.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For all 4.0) ( 8 / )
    วันที่ 20 กันยาน 2560 โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกทำกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For all 4.0) ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อ่านต่อ....
31 โดย : admin
31/ส.ค./2560     
5 stars ( 5 / 1 )
นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ( 38 / )
    วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในโครงการ "A Seminar-Workshop on Enhancing Thinking Skill อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
20 โดย : admin
20/ก.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ( 2 / )
    วันที่ 20 กันยายน 2560 น.ส.เอกปวีร์ สีฟ้า นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเป็นนักเรียนเยาวชนดีเด่นของจังหวัดตรัง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด จำนวน 4 คน เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานเทศบาลอำเภอห้วยยอด ณ โรงเรียนเทศบาลห อ่านต่อ....
14 โดย : admin
14/ก.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีมอบเหรียญ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ( 17 / )
    วันที่ 13 กันยายน 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ได้แก่รายการคอซิมบี้เกมส์ กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน กีฬา อบจ.ตรัง และ PSU Trang Academic เพื่อแสดงความชื่นชม เป็นก อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
3 โดย : admin
3/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ครูแกนนำหลัก ปศพพ. โรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านคลองไคร ( 56 / )
    วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยยอด ให้ความรู้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 ให้กับครูโรงเรียนบ้านคลองไครและโรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นศูนย์การเ อ่านต่อ....
21 โดย : admin
21/มิ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและคณะครูแกนนำดำเนินการคัดกรองผลงาน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ( 51 / )
    วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้องและครูอานนท์ คงเฝือร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองผลงาน "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่ อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
29 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 173 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
maliwan
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
21/ก.ค./2559
โดย : maliwan thongkhwan   
5 stars ( 5 / 5 )

สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 2392 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


2 เจ้าของ สุภาภรณ์ น้ำผุด
2/พ.ค./2560
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 103 / )
16 เจ้าของ นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
16/มี.ค./2560
4.5 stars ( 4.5 / 7 )
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบ Active Learning โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 889 / )
(13/มี.ค./2560) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน : 594 ) เจ้าของ นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์
(13/ต.ค./2558) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2242 ) เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
(22/ธ.ค./2557) รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2538 ) เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 817 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 1272 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 37 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
060706std_moral.jpg
 
060705std_moral.jpg
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียนห้วยยอด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
191 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
203 คน
สถิติเดือนนี้
3584 คน
สถิติปีนี้
49099 คน
สถิติทั้งหมด
224965 คน
IP ของท่านคือ 54.224.184.33
(Show/hide IP)