[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงก์ภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง  

หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
12 โดย : admin
12/ก.พ./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมมหกรรมบ้านเปิดวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2558 ( 4 / )
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมมหกรรมบ้านเปิดวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนใกล้เคียง อ่านต่อ....
12 โดย : admin
12/ก.พ./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ปีการศึกษา 2558 ( 3 / )
    วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ปีการศึกษา 2558 ทั้งแบบปากเปล่าและจัดนิทรรศการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 และ ห้องเรียน i-pad อาคารเรียน 10 โรงเ อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


13 เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
13/ต.ค./2558
4.5 stars ( 4.5 / 7 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 271 / )
22 เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
22/ธ.ค./2557
4.5 stars ( 4.5 / 26 )
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 912 / )
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 481 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 720 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
(7/ต.ค./2556) เผยแพร่รายวิชา ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 1219 ) เจ้าของ นางศศิพัชร ผกผ่า
(27/มิ.ย./2556) การเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ( อ่าน : 1319 ) เจ้าของ นายสุทธิรัตน์ เสนีชัยและคณะ
อินทนิลลือเลี่อง
26 โดย : admin
26/ม.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดรับรางวัลในการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ( 58 / )
    วันที่ 26 มกราคม 2559 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบรางวัลในการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
20 โดย : admin
20/ม.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับทอง ( 45 / )
    ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น และ รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับประเทศ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่) ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วปร อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
28 โดย : admin
28/ม.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ( 43 / )
    โรงเรียนห้วยยอด ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช อ่านต่อ....
26 โดย : admin
26/ม.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 48 / )
    วันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลของโรงเรียน ณ ห้องพอเพียง อาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
25 เรื่อง
[ มือเก่า ]
25/พ.ย./2558
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประเพณีทอดกฐิน ( 80 / )
    โรงเรียนห้วยยอดร่วมประเพณีทอดกฐินกับชุมชน ณ วัดต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี และทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี พัฒนางานวีดิโอ โดย นักเรียนชุมนุมวีดิทัศน์จัดเต็ม (VTR for Life) อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
25 เรื่อง
[ มือเก่า ]
31/ต.ค./2558
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( 139 / )
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558  อ่านต่อ....
ข่าวประจำวัน
video
ประเพณีทอดกฐิน ปี พ.ศ.2558
By : admin
1:01
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,25 2015
Duration : 1:01
เพลงจำนวนจริง
By : admin
Rated : Not Rated stars
Added : Oct,13 2015
Duration :
Marry Chrisymas 2014 โรงเรียนห้วยยอด
By : xiiLsfdfje8EsRqsPJSUAQ
2:46
Rated : Not Rated stars
Added : Dec,29 2014
Duration : 2:46
computer camp2014
By : webmasterhy
1:37
Rated : Not Rated stars
Added : Sep,27 2014
Duration : 1:37

โรงเรียนห้วยยอด

ดร. นวลแสง  สูคีรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
คลังรูปภาพ
2016021229openHouse.JPG
 
2016021227openHouse.JPG
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
94 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
168 คน
สถิติเดือนนี้
1892 คน
สถิติปีนี้
5064 คน
สถิติทั้งหมด
122214 คน
IP ของท่านคือ 54.147.134.218
(Show/hide IP)