[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

  
หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
22 โดย : admin
22/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักเรียนสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ( 3 / )
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนห้วยยอดกำหนดให้มีการสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ....
13 โดย : admin
13/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลและเข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา จากลมหายใจเก่า สู่ลมหายใจใหม่ ( 22 / )
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลและเข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตราเพื่ออนุเคราะห์โลก จากลมหายใจเก่า สู่ลมหายใจใหม่ เพื่อจัดหาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลห้วยยอด จัดโดยโรงพยาบาลห้วยยอด ร่วมกับชมรม อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
13 โดย : admin
13/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ( 23 / )
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 และการแข่งขันประกวดบทกลอนและวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 9 ระดับภาครอง โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ปี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ อ่านต่อ....
8 โดย : admin
8/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตรับเกียรติบัตรรางวัลและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคใต้ ( 25 / )
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ในระดับเขต และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคใต้เพื่อให้กำลังใจ เป็นการชื่นชม แ อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
13 โดย : admin
13/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแกนนำเป็นกรรมการคัดกรองผลงานสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค ( 17 / )
    วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแกนนำ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง และครูอานนท์ คงเฝือ เป็นกรรมการคัดกรองผลงานรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค (สถานศึกษาพอเพียงในโค อ่านต่อ....
19 โดย : admin
19/ต.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัวแทนครูโรงเรียนห้วยยอดจากศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจด้านการศึกษาเข้าร่วมการอบรม train the trainer ( 140 / )
    วันที่ 13-17 ตุลาคม 2560 ครูละมุล เอีดยเฉลิม ครูดาระเกตุ คงบัน และครูรชฏ จันพุ่ม ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจด้านการศึกษา ระดับภาคใต้ เข้าร่วมการอบรม train the trainer เพื่อการเป็นวิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียงระดับประเทศ ณ โรงแรมสามพรา อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
29 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 230 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
maliwan
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
21/ก.ค./2559
โดย : maliwan thongkhwan   
5 stars ( 5 / 5 )

สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 2516 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


2 เจ้าของ สุภาภรณ์ น้ำผุด
2/พ.ค./2560
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 154 / )
16 เจ้าของ นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
16/มี.ค./2560
4.5 stars ( 4.5 / 9 )
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบ Active Learning โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 1129 / )
(13/มี.ค./2560) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน : 690 ) เจ้าของ นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์
(13/ต.ค./2558) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2547 ) เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
(22/ธ.ค./2557) รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2653 ) เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 831 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 1311 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 38 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
DSC_6124.JPG
 
DSC_6115.JPG
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียนห้วยยอด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
10 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
192 คน
สถิติเดือนนี้
4257 คน
สถิติปีนี้
60012 คน
สถิติทั้งหมด
235878 คน
IP ของท่านคือ 54.224.18.114
(Show/hide IP)